Bruno Ventura da Elian Gallardo Model para Triton na SPFW Verão 2014

O Modelo da Elian Gallardo - Bruno Ventura desfila para Triton na passarela da São Paulo Fashion Week.